RUT-/ROT-information

RUT-AVDRAG

“Den tjänst som levererats ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad, eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.” – Skatteverket

Hushållsarbete som kan ge rätt till rutavdrag:

  • städning och tvätt
  • barnpassning, omsorgstjänster
  • bohagsflytt
  • IT-tjänster i hemmet
  • trädgårdsarbete

Hur fungerar RUT-ansökan?

Som kund behöver du inte göra någonting utan vi på Boka Städ sköter allt. Du använder RUT-avdraget genom att Boka Städ gör ett avdrag på 50% av arbetskostnaden på fakturan. Avdraget benämns som “Arb kostnad” och längst ner på fakturan finns det summerat som “Skattereduktion”. När du betalat fakturan så begär vi utbetalning från skatteverket på den summan. Du får besked från skatteverket på varje ansökan från oss. Det hela blir en mycket enkel process för dig.

ROT-AVDRAG

“Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger och dina föräldrar bor i. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.” – Skatteverket

Du får inte ROT-avdrag för:

  • att bygga ett helt nytt hus
  • om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift.

Men du får ROT-avdrag för reparation och underhållsarbeten för ett nybyggt småhus.

Hur fungerar ansökan för ROT?

Som kund behöver du inte göra någonting utan vi på Boka Städ sköter allt. Du använder ROT-avdraget genom att Boka Städ gör ett avdrag på 30% av arbetskostnaden på fakturan Avdraget benämns som “Arb kostnad” och längst ner på fakturan summerat som “Skattereduktion”. När du betalat fakturan begär vi utbetalning från Skatteverket på summan som benämns som skattereduktion på fakturan. Du får besked från skatteverket på varje ansökan från oss. Det hela är en mycket enkel process för dig.

ROT- OCH RUTAVDRAGETS STORLEK

Avdrag för RUT och ROT räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år.

 
Typ av skattereduktion Max procent av arbetskost. Max belopp per person och år
Rotavdrag 30 % 50 000 kr
Rutavdrag för dig under 65 år 50 % 50 000 kr
Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång 50 % 50 000 kr

Låter det krångligt?Kontakta oss eller Skatteverket direkt för hjälp.