HÄR REGISTRERAR DU DIG FÖR VÅRT

NYHETSBREV

FYLL I ER MAILADRESS I FÄLTET NEDAN

RUT-/ROT-information

RUT-AVDRAG

“Den tjänst som levererats ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad, eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.” – Skatteverket

Hushållsarbete som kan ge rätt till rutavdrag:

  • städning och tvätt
  • barnpassning, omsorgstjänster
  • bohagsflytt
  • IT-tjänster i hemmet
  • trädgårdsarbete

Hur fungerar RUT-ansökan?

Du som kund behöver inte göra någonting, allt sköts av Boka Städ. Du använder RUT-avdraget genom att Boka Städ gör ett avdrag på 50% av arbetskostnaden på fakturan. Avdraget benämns som “Arb kostnad” och längst ner på fakturan summerat som “Skattereduktion”. När du sedan har betalat fakturan till oss så begär vi utbetalning från Skatteverket på summan som benämns som skattereduktion på fakturan. Du får besked från skatteverket på varje ansökan från oss. Det hela är en mycket enkel process för dig som kund.

ROT-AVDRAG

“Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger och dina föräldrar bor i. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.” – Skatteverket

Du får däremot inte

  • rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus
  • för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift.

Du får däremot rotavdrag för reparation och underhållsarbeten för ett nybyggt småhus.

Hur fungerar ROT-ansökan?

Du som kund behöver inte göra någonting, allt sköts av Boka Städ. Du använder rot-avdraget genom att Boka Städ gör ett avdrag på 30% av arbetskostnaden på fakturan. Avdraget benämns som “Arb kostnad” och längst ner på fakturan summerat som “Skattereduktion”. När du sedan har betalat fakturan till oss begär vi utbetalning från Skatteverket på summan som benämns som skattereduktion på fakturan. Du får besked från skatteverket på varje ansökan från oss. Det hela är en mycket enkel process för dig som kund.

ROT- OCH RUTAVDRAGETS STORLEK 2017

Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år.

 
Typ av skattereduktionMax procent av arbetskost.Max belopp per person och år
Rotavdrag30 %50 000 kr
Rutavdrag för dig under 65 år50 %50 000 kr
Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång50 %50 000 kr

Är du osäker så kontakta oss eller Skatteverket direkt.