Våra tjänster

Hemstäd

Att få möjlighet att städa ett privat hem är ett privilegium och ett stort ansvar under stor integritet. Boka Städ arbetar utefter ett kundanpassat synsätt där kundens städbehov och förväntan står i fokus. En hemstädskund hos oss kan förvänta sig:

  • Kundanpassat städ – efter dina önskemål och behov
  • Kontinuitet & trygghet – samma utbildade och försäkrade medarbetare vid varje besök.
  • Tydlig prisbild – städmateriel ingår.

Läs mer eller kontakta oss direkt för offert.

Vad händer efter du kontaktat oss?
En vanlig hemstädsförfrågan börjar oftast om ni så önskar med ett förutsättningslöst hembesök. Under hembesöket skapar vi en gemensam syn på Era förväntningar samt föreslår i samråd med Er ett kundanpassat städupplägg och prisförslag.

Efter första städningen är genomförd kontaktar vi dig. Uppfyllde vi dina förväntningar utefter det vi kommit överens om? Inför andra städet sluter vi avtalet som utformades vid första kundbesöket. När avtalet är slutet fortsätter vårt ansvarsfulla arbete med att säkerställa din kundnöjdhet. Detta säkerställs genom att samma medarbetare städar hos Er varje gång samt att medarbetaren är försäkrad, innehar avtalsenlig lön och för er integritet innehar avtalad tystnadsplikt.

Välkommen med din förfrågan. Vi ser fram emot att få hjälpa dig.

Storstäd

En storstädning av ett hem kan se väldigt olika ut. Boka Städ arbetar utefter ett kundanpassat synsätt där kundens städbehov och förväntan står i fokus. Till skillnad från regelbunden hemstädning går storstädning mer på djupet. Ett väl genomfört storstäd behövs med jämna mellanrum i alla hem. Då vi arbetar med kundanpassade städtjänster så föreslår vi gärna vad som brukar alternativt behövs göras i alla hem. Har ni specifika önskemål står dessa givetvis i fokus. En storstädning kan bokas enskilt eller som ett komplement till regelbunden hemstädning.

Vid en bokning av storstädning hos oss kan du förvänta dig:

  • Kundanpassad städning – efter dina önskemål och behov.
  • Tydlig prisbild – städmateriel ingår.

Välkommen med din förfrågan. Vi ser fram emot att få hjälpa dig.

Fönsterputs

Boka städ utför alla former av fönsterputsning. En fönsterputs kan bokas enskilt eller som ett komplement till hemstäd eller storstäd. Vi utför fönsterputs på antingen timtid eller fastpris.

Välkommen med din förfrågan. Vi ser fram emot att få hjälpa dig.

Flyttstäd

I en flytt är det mycket som skall ske på kort tid. Vi på Boka Städ har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder med hela eller delar av flyttprocessen. Exempel på extratjänster är bortforsling, avstjälpning eller kanske home-styling av det nya boendet.

Vid bokning av ett flyttstäd hos Boka Städ kan du förvänta dig:

  • Godkänt flyttstäd är en garanti – vi tar ansvar.
  • Vi erbjuder bortforsling och tömning.
  • Enkla villkor och tydlig prisbild.

Välkommen med din förfrågan. Vi ser fram emot att få hjälpa dig.

Mer info om flyttstäd

Vad gäller själva flyttstädet så städar Boka Städ metodiskt både tömda och icke fullt tömda lägenheter och hus. Boka Städ har ett tätt samarbete och dialog med de flesta fastighetsägare så vi vet vilka krav de ställer på ett godkänt flyttstäd. Att anlita oss är en trygghet både för dig som kund och för eventuella fastighetsägare. Att du som kund skall få nedslag efter ett flyttstäd utfört av Boka Städ är inte troligt sett till vår erfarenhet och historik.

Välkommen med din förfrågan. Vi ser fram emot att få hjälpa dig.

Dödsbostäd

Av förklarliga skäl kan det kännas tungt och mentalt jobbigt att utföra dödsbostädning på egen hand när anhörig gått bort. Vi utför dödsbostädning med professionalism och värdighet. Exempel på extratjänster är bortforsling och avstjälpning. Ett dödsbostäd är för oss väldigt likt en traditionellt flyttstäd, men uppdraget planeras precis som våra övriga tjänster utifrån dina individuella krav, behov och utifrån rådande situation. Noterbart är att denna typ av städning inte medger RUT-avdrag.

Välkommen med din förfrågan. Vi ser fram emot att få hjälpa dig.

Visningsstäd

Ett snyggt och välstädat hem är en viktig och värdehöjande del för att attrahera budgivare vid en visning av en bostad. Boka Städ har ett samarbete med flera mäklare som regelbundet anlitar våra tjänster inför försäljningar. Även privatpersoner som inte nyttjar mäklare anlitar oss regelbundet. Detta ger oss stor erfarenhet om vad som skiljer ett traditionellt hemstäduppdrag från ett visningsstäd. Vi erbjuder inte enbart själva städningen som tjänst utan kan även erbjuda tillfällig eller permanent homestyling utifrån kundens och/eller mäklarens idéer för att underlätta och attrahera presumtiva köpare. Kontakta oss så pratar vi förutsättningslöst om vad vi kan göra dig.

Välkommen med din förfrågan. Vi ser fram emot att få hjälpa dig.

Social sanering

Social sanering är oftast en tragisk historia där diskretion är en absolut hederssak. Det gäller oftast boendemiljö, som är kraftigt nedsmutsad. Vi återställer ytorna till bruksskick så långt det är möjligt med ordentlig rengöring och desinficering. I det flesta fall vill beställaren få bort möblemang eller annan utrustning, ta hand om tvätt, vilket vi ombesörjer. Vår personal har fullständig kunskap om denna typ av arbete för att på säkraste sätt ta hand om social sanering. Social sanering kan beställas både av myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner.

Välkommen med din förfrågan. Vi ser fram emot att få hjälpa dig.

Tvättjänster

Boka Städ har en modern tvättmaskinpark och åtar sig utföra vardagstvätt, strykning och tvätt av mindre mattor antingen som enskilt uppdrag eller som ett komplement till övriga tjänster. Våra maskiner uppfyller med bred marginal hälso- och sjukvårdsstandardiseringens, HSS, normer vilket är en extra trygghet för våra kunder. Tjänsten kundanpassas utefter ert behov och önskemål.

Välkommen med din förfrågan. Vi ser fram emot att få hjälpa dig.