Fönsterputs

Boka Städ i Sörmland AB utför fönsterputsning i egen regi. En fönsterputsning kan bokas enskilt eller regelbundet via avtal eller som ett komplement till övriga tjänster. Vi utför fönsterputsning på antingen timtid eller fastpris. Kontakta oss eller ring oss på 0152-780 300 så pratar vi förutsättningslöst om vad vi kan göra Er.

I de fall vi inte kan erbjuda våra kunder utförande av fönsterputs inom rimlig tid rekommenderar vi gärna att ni tar direktkontakt med Joakim Olsson på OFA Fönsterputs i Eskilstuna. De är professionella fönsterputsare och erbjuder fasta priser och kan ofta vara behjälpliga på kort varsel. Vi rekommenderar dem varmt.